Видео:

Golibjon Yusupov / Голибчон Юсупов Чанд бахору чанд хазон